Colofon

Colofon

Ymere ontmoet is het digitale magazine voor huurders van Ymere. Het verschijnt twee keer per jaar.

De inhoud van Ymere ontmoet is met zorg samengesteld maar u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips?
Wilt u zich aanmelden of afmelden voor Ymere ontmoet? Mail dan de redactie van Ymere ontmoet:  ymereontmoet@ymere.nl.

Voor andere vragen gaat u naar: www.ymere.nl/contact

Contact met onze huurdersorganisaties: www.ymere.nl/huurdersorganisaties

Volgt u ons al op Facebook?