Beter onderhoud

print artikel 

Ymere verbetert het onderhoud van gevels

We kregen de afgelopen jaren steeds meer onderhoudsklachten over de gevels van woningen. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. We gaan daarom meer geld uitgeven aan onderhoud. Ook willen we het onderhoudswerk vaker in één keer voor het hele woongebouw doen. Zo willen we zorgen voor beter onderhoud en minder klachten.

Meer geld voor buitenonderhoud
We willen dat u fijn woont. Het goed onderhouden van de buitenkant van uw huis hoort daarbij. Het gaat dan om zaken als het metselwerk van gevels, dak, schilderwerk en kozijnen. Helaas ontvingen we de afgelopen jaren veel klachten over het schilderwerk.

Betere planning van onderhoud
Bij het onderhoud van woningen reageerden we tot voor kort vaak op klachten van afzonderlijke huurders. Als we een klacht kregen over het schilderwerk, het metselwerk of een kozijn, dan deden we daar wat aan. Maar eigenlijk waren we dan al te laat. Want het is natuurlijk altijd beter om klachten te voorkomen. Dat kan als hele woongebouwen op tijd een onderhoudsbeurt krijgen. Ymere noemt dat ‘gepland onderhoud’. Dat gepland onderhoud deden we vroeger ook, maar niet altijd op tijd. We gaan dat nu beter doen. Natuurlijk kunnen we niet al onze woningen tegelijk aanpakken.

Wanneer is uw woongebouw aan de beurt?
Om de drie jaar inspecteert Ymere zijn woongebouwen. Het gaat dan onder meer om het schilderwerk, het dak, de kozijnen en het metselwerk. Daarmee maken we een planning, waarin staat welke woongebouwen de komende tijd onderhoud krijgen. Voor huurders is het natuurlijk fijn om te weten of hun gebouw in de planning is opgenomen. Check zelf het onderhoud aan uw gebouw. U ziet direct of er de komende 5 jaar onderhoud aan uw gebouw gepland staat.

De planning kan veranderen
Is een onderdeel van uw gebouw toch nog goed en kan het langer mee? Dan stellen we onderhoud soms uit. Zodat we voorrang kunnen geven aan onderhoud dat echt nu nodig is. Als er gevaar is voor bewoners, heeft dat altijd voorrang op onze planning.

Als u vindt dat er eerder onderhoud nodig is
Het kan natuurlijk zijn dat u meer ziet dan wij. Staat er niks gepland, maar vindt u dat uw gebouw wel onderhoud nodig heeft? Neem dan contact met ons op. Dat kan makkelijk via ons contactformulier. We controleren uw melding. En als het nodig is, passen we de planning voor uw gebouw aan.

Als er nu iets stuk is
Dan kunt u zelf altijd een reparatie aanvragen. Een medewerker komt langs en voert een reparatie uit. Soms is de reparatie een tijdelijke oplossing, tot het moment dat we gepland onderhoud aan uw gebouw gaan doen. Onderhoud aan gevels doen we namelijk zoveel mogelijk voor een heel gebouw. Dit werkt beter en bespaart kosten. We leggen u dat graag uit, als u daar vragen over heeft. Als het handig is, komt een onderhoudsspecialist even bij u langs. Kortom: het onderhoud van uw woning is een serieuze zaak.

Hoe zit het met onderhoud binnen?

Dit artikel gaat over gepland onderhoud van de buitenkant van woningen. Maar ook het onderhoud binnen in onze huizen is natuurlijk erg belangrijk. Bij onderhoud binnen pakken we de dingen anders aan. Als u binnen een klein probleem heeft, dan kunt u altijd een reparatieverzoek indienen. Spelen er grotere of meerdere dingen, dan is soms renovatie of projectmatige woningverbetering nodig. Dat zijn grote projecten waarbij algemene planningen voor meerdere jaren niet mogelijk zijn. Als een woongebouw renovatie nodig heeft, dan informeren we bewoners daarover ruim van te voren.