Meedenken en meepraten

print artikel 

Uw mening is belangrijk

Hoe is het om te huren bij Ymere? Welke woonwensen heeft u? Hoe gaat het in uw buurt? Ymere en huurdersvereniging SHY vinden uw mening en ervaringen belangrijk. 

Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) vernieuwen samen het participatiebeleid. Het doel is: huurders invloed geven op de keuzes die Ymere maakt.

‘We vernieuwen het participatiebeleid samen met de SHY en andere huurders’, zegt Eric van Kaam, directeur Verhuur en Wonen van Ymere. ‘Al bij het eerste gesprek bleek: we willen gelijkwaardig met elkaar omgaan. En samen werken aan beleid, producten en diensten die passen bij de behoeften van huurders én bij de mogelijkheden van Ymere.’ Richard Ramaker van de SHY (werkgroep participatie) hoopt dat ‘huurders in gaan zien dat ze veel meer met Ymere kunnen bespreken dan ze zelf denken’.  

Huurders kunnen veel meer met Ymere  bespreken dan ze zelf denken.  

Zinvol en leuk
Belangrijk voor het nieuwe participatiebeleid is dat méér mensen kunnen meedenken. Nu al kunnen huurders meedoen aan het Digitaal Huurderspanel. Uit het laatste onderzoek onder dit panel bleek dat 70% van de huurders niet weet dat de huurdersverenigingen hen vertegenwoordigen. Verder is het nodig om participatie zo vroeg mogelijk in een project te beginnen. Het moet ook zinvol zijn, ergens toe leiden én leuk zijn om te doen. Ymere en de SHY werken deze wensen samen uit tot een nieuw beleid.

Meteen begonnen
Ondertussen zijn er twee pilots begonnen. De eerste is ‘In Gesprek Met’: een dialoogavond voor bewoners. Dit past bij vraag naar eenmalige of kortlopende participatievormen die direct iets opleveren. De tweede pilot gaat over jonge huurders. Met hen is nu te weinig contact.