Nieuws van de SHY

print artikel 

De SHY: ook in uw belang

De jaarlijkse huurverhoging, onderhoud aan woningen, de hoogte van de servicekosten: het zijn onderwerpen die alle huurders van Ymere aangaan. Wist u dat wij ook uw belangen vertegenwoordigen?

Wij zijn de SHY, dat is de afkorting van Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere. Sommige mensen spreken het uit als het Engelse woord shy (verlegen) – maar dat zijn we zeker niet. Sterker nog, de SHY (wij zeggen S-H-IJ) bestaat uit tien mensen die de directie van Ymere zo nu en dan het vuur aan de schenen leggen. Maar vaker werken we samen aan afspraken waarover iedereen tevreden kan zijn. 

 Staand van links naar rechts: Okkie van der Vliet, Dorus van Galen, Peter Weppner, Cees Fenenga en Piet Lautenbach.
Zittend: Teo Veringa, Jan van der Roest en Harry van de Boer. Wilma van Lijf staat niet op deze foto.

De Woningwet stelt inspraak door huurders verplicht. Als huurders hebben we meer te zeggen dan in het verleden. Er zijn huurdersorganisaties van huurders van Ymere in Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en in de regio Weesp en Gooise Meren. Ze praten met Ymere over zaken die van regionaal belang zijn. Daarvoor hebben ze op hun beurt contact met bewonerscommissies van buurten en woongebouwen.

De SHY bestaat uit tien vertegenwoordigers van de lokale huurdersorganisaties. We zijn de gesprekspartner van de directieraad van Ymere en beslissen mee over onderwerpen die voor huurders in alle regio’s belangrijk zijn. De voorzitter is nu nog Jan van der Roest. Op 31 december neemt hij afscheid en volgt Wilma van Lijf hem op.

De huurverhoging is een jaarlijks terugkerend onderwerp van onze gesprekken. Dit jaar hebben we met de directieraad afgesproken dat mensen met een minimuminkomen en een hoge huur geen huurverhoging kregen. Want betaalbaar wonen, dat is voor ons een belangrijk onderwerp, net als de beschikbaarheid van woningen. We zien dat de middeninkomens steeds meer moeite hebben om een woning te vinden. Ze vallen tussen wal en schip. Ook voor hen moet Ymere er zijn, vinden wij. Bij deze en andere strategische onderwerpen komen we graag op voor uw belang. We houden u op de hoogte via onze columns in Ymere ontmoet.

Wilma van Lijf is vanaf 1 januari voorzitter van de SHY.