Huurverhoging 2018

We houden rekening met de portemonnee van onze huurders

Beeld vergroten

U heeft in april een brief ontvangen over de huurverhoging. Daarin staat hoeveel uw huur omhoog gaat vanaf 1 juli 2018. Niet iedereen krijgt dezelfde huurverhoging. We houden rekening met uw inkomen en kijken ook naar de huidige huur van de woning. Huurders met lagere inkomens en een hoge huur krijgen minder of zelfs helemaal geen huurverhoging. Huurders met hogere inkomens die een huur betalen van minder dan 710 euro krijgen meer huurverhoging. Zo houden we rekening met de portemonnee van onze huurders.

De SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) heeft een positief advies gegeven over de huurverhoging. Wilma van Lijf, voorzitter van de SHY: "We hebben een pittig maar constructief overleg gevoerd met Ymere. Wij zijn tevreden over het resultaat. Een groot deel van de huurders met een laag inkomen krijgt geen tot hooguit een huurverhoging tot de inflatie. De middeninkomens krijgen een huurverhoging die meer gematigd is dan die van vorig jaar."

Peter Weppner van de SHY vertelt hier meer over in zijn column  ‘In gesprek over de huurverhoging’.

Meer informatie 

Vindt u in de brief over de huurverhoging die u heeft ontvangen of op  www.ymere.nl/huurverhoging.

Huurt u een vrijesectorwoning, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging?

Dan krijgt u voor 1 juni een brief met de nieuwe huurprijs. Deze nieuwe huurprijs gaat in vanaf 1 juli 2018. U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. 

Bezwaar maken kan tot 1 juli 

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als u een sociale huurwoning huurt. Uw bezwaar moet voor 1 juli 2018 bij ons binnen zijn. Maak bezwaar via www.ymere.nl/huurverhoging. U kunt bij het indienen de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging gebruiken. Deze vindt u op www.huurcommissie.nl.