Nieuws van de SHY

In gesprek over de huurverhoging

De SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen, ongeveer de helft van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Dat is veel voor mensen met een smalle beurs. De Woonbond heeft berekend dat in Nederland de gemiddelde huur de afgelopen jaren is gestegen met 7 procent en het inkomen met maar 3,5 procent.

Daarom is de huurverhoging elk jaar weer een belangrijk gespreksonderwerp tussen de SHY en Ymere. En dit jaar zijn we niet ontevreden over de resultaten. Bijna de helft van de huurders met een bruto jaarinkomen tot en met 41.056 euro krijgt een huurstijging tot 1,4 procent. Dat is gelijk aan de inflatie. Eigenlijk wilden we helemaal geen huurverhoging, maar dat bleek niet haalbaar.

De woonlasten bestaan niet alleen uit huur, maar ook uit energiekosten. Daarom vinden we het belangrijk dat Ymere investeert in betere isolatie van de woningen, zodat de energierekening omlaag kan. Dat is een ingewikkelde operatie. De bijbehorende berekeningen zijn behoorlijk complex en leiden meestal tot een huurverhoging. Maar de SHY vindt dat betere isolatie die leidt tot verlaging van de energielasten zonder huurverhoging moet worden toegepast.

Bij de gesprekken over de huurverhoging is Ymere gebonden aan de begroting voor dat jaar. Daarin staan onder andere hoge kosten voor de verhuurderheffing: een belasting aan het Rijk die in feite door sociale huurders wordt opgebracht. Toch zijn we vanuit de SHY benieuwd of er komend jaar meer ruimte in de begroting zit om de huurverhoging nog meer te beperken. We gaan volgende keer hierover eerder in gesprek; nog voordat de begroting is vastgesteld. Want dan krijgen we met elkaar meer zicht op de afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.

We zijn blij hoe Ymere omgaat met deze lastige materie. De zoektocht naar betaalbaarheid biedt van beide kanten aanknopingspunten voor het gesprek. Door goed naar elkaars argumenten te luisteren, komen we er samen wel uit.

In elke editie van Ymere ontmoet staat een column van de SHY. Dit keer van vice-voorzitter Peter Weppner. Kijk hier voor contactgegevens van de SHY.