De SHY aan het woord

‘Blij dat Ymere weer bouwt

Bouwen van nieuwe sociale huurwoningen is hard nodig, vindt Harry van de Boer van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). De SHY komt op voor de belangen van de huurders.

‘Na de crisis is een behoorlijke inhaalslag te maken. Wat ons betreft mag er nog wel een flinke schep bovenop. Om nog meer te kunnen bouwen, is geld nodig. Wij blijven erbij dat de verhuurdersheffing, de extra belasting die corporaties aan de overheid moeten betalen, van tafel moet. Dan krijgen corporaties meer armslag. Dus meer geld naar de woningcorporaties, maar dan wel met de verplichting om nóg meer te bouwen.

Nog meer en sneller bouwen, dat is de boodschap. Maar ook flexibel bouwen, zodat er woningen komen voor verschillende mensen. Denk daarbij aan nieuwe, lichte, ecologische materialen, waarmee het mogelijk is om snel en toch duurzaam te bouwen. Met goede isolatie, minder co2-uitstoot en licht zodat de woningen stapelbaar en verplaatsbaar zijn.

‘Wat ons betreft mag er nog wel een flinke schep bovenop.
Maar om meer te bouwen is geld nodig’

Een punt van aandacht zijn oudere huurders van Ymere. Ze willen heus wel kleiner wonen, maar zien op tegen de rompslomp van een verhuizing en zijn gehecht aan de buurt waar ze al zo lang wonen. Als hun eengezinswoning indertijd flexibel was ontworpen, bijvoorbeeld opgebouwd uit verschillende verplaatsbare units, zouden ze nu kleiner kunnen wonen door terug te gaan naar één unit. Een passende woning op dezelfde vertrouwde plek.

Er zijn veel creatieve ideeën om dergelijke flexibele woningen te bouwen. In Japan zag ik een woongebouw in de vorm van een cactus: met in kleine zijtakken woningen voor alleenstaanden en in grotere zijtakken ruimte voor een gezin. Ook zag ik eens een presentatie over een rond gebouw waar appartementen naar gewenste grootte als taartpunten ingeschoven kunnen worden. En denk ook eens aan huurwoonboten.

Om woningen te maken die passen bij verschillende levensfasen moet je durven dromen. Maar er moeten ook mensen zijn die de dromen kunnen waarmaken. Het is jammer dat er door de bouwstop van de afgelopen jaren veel vakmanschap verloren is gegaan. Hopelijk lukt het om voldoende financiering te vinden om ook deze inhaalslag waar te maken.’

Wat doet de SHY?

In elke editie van Ymere ontmoet staat een column van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Dit keer van penningmeester Harry van de Boer.

De SHY vertegenwoordigt de huurdersbelangen en overlegt een aantal keren per jaar met de directieraad van Ymere. Het gaat dan over zaken als huurbeleid, huurverhoging, onderhoud aan woningen, servicekosten, jaarplannen en beleidsplannen. De SHY heeft ook veel contact met de lokale huurdersverenigingen en met de bewonerscommissies. 

 Kijk hier voor contactgegevens van de huurdersorganisaties.