De huurverhoging

De 8 meestgestelde vragen over de huurverhoging

Ieder jaar krijgen wij allerlei vragen over de huurverhoging. Kan ik nog wel huurtoeslag aanvragen? En hoe komt het dat mijn buren een andere huurverhoging krijgen? Dit zijn de acht meestgestelde vragen van onze huurders.

1. Mijn huur is per 1 juli hoger dan € 720,42. Dat is hoger dan de huurgrens voor een sociale huurwoning. Woon ik nu in een vrijesectorwoning?

Nee. U woont nog steeds in een sociale huurwoning. Sommige huurders denken dat een sociale huurwoning niet meer dan € 720 euro mag kosten. Dat geldt alleen als grens bij de start van de verhuur. Daarna kan de huur hoger worden. De huur mag blijven stijgen tot de maximale huur volgens de puntentelling is bereikt. Verdient u meer dan € 42.436, dan kan de netto huur boven de € 720.42 uitkomen. Let wel: het gaat hier om de netto huur. Dat is de huur zonder servicekosten.

Is uw huur per 1 juli meer dan € 720,42 en is uw inkomen gedaald en nu lager dan € 42.436? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging. Meer informatie leest u op de pagina ‘Verzoek tot huurverlaging

2. Mijn huur is per 1 juli hoger dan € 720,42. Dat is hoger dan de huurgrens voor een sociale huurwoning. Heb ik dan geen recht meer op huurtoeslag?

Dat is niet altijd zo. Als u al huurtoeslag ontvangt, dan blijft u huurtoeslag houden, ook al stijgt uw huur. Ontvangt u geen huurtoeslag, maar komt u hiervoor wel in aanmerking met uw inkomen? Dan kunt u bij ons huurverlaging aanvragen. We verlagen uw huur dan weer tot de grens voor huurtoeslag. 

Tip
Let erop bij het aanvragen van de huurtoeslag dat u de juiste kosten doorgeeft. Vaak zien we dat huurders de totale huur die ze betalen, opgeven voor de huurtoeslag. Meestal bestaat uw huurprijs uit twee delen: de kale huur (dat heet ook wel netto huur) en servicekosten. Voor de huurtoeslag hoeft u alleen de kale huur en maar een klein deel van de servicekosten op te geven. Op www.toeslagen.nl (bij proefberekeningen) staat welke servicekosten u moet opgeven.

Let op:  Heeft Ymere uw kale huur (netto huur) verlaagd omdat u bijvoorbeeld tijdelijk huurverlaging krijgt, gebruikmaakte van een verhuisregeling of vanwege de uitspraak van de huurcommissie? Dan moet u voor de huurtoeslag de verlaagde kale huur doorgeven. Bekijk uw huurspecificatie voor de juiste kale huur. Twijfelt u nog steeds welke kale huur u moet doorgeven? Stuur een mail naar huurverhoging@ymere.nl met het verzoek om uw verlaagde kale huur door te geven.

3. Mijn buren krijgen geen huurverhoging en ik wel, terwijl we in eenzelfde soort woning wonen. Hoe kan dat?

Welke huurverhoging u krijgt, heeft te maken met een aantal zaken: het inkomen is hoger of lager dan € 42.436, iemand in het huishouden is AOW-gerechtigd, chronisch ziek of heeft een beperking. Of het huishouden bestaat uit 4 of meer personen. We kijken ook naar de hoogte van de huur: hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging. De situatie van uw buren kan dus anders zijn dan die van u. Op www.ymere.nl/huurverhoging vindt u informatie over hoe wij de huurverhogingspercentages toepassen.

Meer informatie 

Alle huurders van een sociale huurwoning krijgen voor 1 mei 2019 een brief over de huurverhoging. Meer informatie vindt u ook op www.ymere.nl/huurverhoging.

Huurt u een vrijesectorwoning, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging?
Dan krijgt u voor 1 juni een brief met de nieuwe huurprijs. Deze nieuwe huurprijs gaat in vanaf 1 juli 2019.