Column van de HVA

Luisteren en gehoord worden

Huurders van Ymere in de gemeente Almere worden vertegenwoordigd door de Huurders Vereniging Almere (HVA). De HVA zorgt ervoor dat u gezien wordt en gehoord. Wat is er belangrijk voor u? Dat horen wij graag. Dus Ymere-huurders in Almere: laat weten wat u dwars zit, maar ook waar u blij mee bent.

In deze video een persoonlijke boodschap van voorzitter Wilma van Lijf en Regiomanager Kim Ronner.

In de column hieronder leest u wat de huurdersvereniging Almere doet.

Hoe houden wij vanuit de HVA eigenlijk contact met onze achterban? Dat gaat deels via de elf bewonerscommissies, want die commissies zijn lid van de HVA. Vier keer per jaar is er een vergadering waarin we zaken met elkaar afstemmen. Niet overal is een bewonerscommissie. Toch zijn we er voor alle 7000 Ymere-huurders in Almere, zowel bewoners van sociale huurwoningen als van vrijesectorwoningen. We horen graag wat er speelt.

Welke thema’s zijn belangrijk voor huurders in Almere? Daarover hebben we al wel een idee. Bijvoorbeeld de verduurzaming van de woningen. Maar dan wel zo dat het voor de bewoners echt betaalbaar blijft. Er gebeurt al van alles. Wat zijn uw ervaringen met energieverbruik, zonne-energie en woningverbetering? Laat het ons weten.

Een ander actueel thema is de vergrijzing. De eerste woningen zijn al ruim 40 jaar oud. Na de snelle groei met vooral jonge gezinnen in de begintijd van Almere begint nu de groep ouderen de overhand te krijgen. Zij hebben andere wensen en behoeften, dat is vanzelfsprekend. Maar welke precies?

Over dergelijke zaken overleggen we vanuit de HVA met Ymere. En sinds de nieuwe Woningwet zijn we ook officieel gesprekspartner voor de gemeente. Daarom is de HVA aangesloten bij 3HO-Almere, een samenwerkingsverband van alle drie de huurdersorganisaties in Almere. Een mooi resultaat van die samenwerking is de regeling Van Groot naar Beter. Daarmee kunnen ouderen verhuizen naar een woning zonder trappen en komt hun grotere woning beschikbaar voor gezinnen. Dit is een groot succes. Jaarlijks subsidieerde de gemeente 20 verhuizingen en inmiddels is er een wachtlijst. Gelukkig is in de nieuwe prestatieafspraken de regeling verruimd naar 50 verhuizingen. Zo kunnen meer mensen doorstromen naar een woning die beter bij ze past.

De inzet van de HVA loont. Maar er kan nog veel meer. Ziet u zaken die het niveau van de individuele huurder overstijgen en dus met huurders gezamenlijk moeten worden aangekaard? Laat het ons weten. Bel of stuur een e-mail. Dan maken we een afspraak om uitgebreid in gesprek te gaan. Dat kan op ons kantoor aan de Clingendaellaan 273 of samen met buurtgenoten ergens bij u in de buurt. We luisteren graag naar uw verhaal en steken dan samen met u de handen uit de mouwen.

Wido Scholte
Bestuurslid HVA

Ymere werkt samen met zeven lokale huurdersorganisaties. Iedere huurdersorganisatie vertegenwoordigt een aantal bewonerscommissies. De zeven lokale huurdersorganisaties werken samen in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Kijk hier voor de contactgegevens.