Over Ymere Ontmoet en de AVG

Over Ymere ontmoet

Ymere ontmoet is de digitale krant voor huurders van Ymere en Yvastgoed. Met nieuws, tips en interviews. De online huurderskrant verschijnt 2 tot 3 keer per jaar.

Uw tips ontvangen we graag
Heeft u tips voor de Ymere ontmoet? Stuur een e-mail naar de redactie: ymereontmoet@ymere.nl

Disclaimer
Wij doen ons best om de informatie in deze Ymere ontmoet goed en begrijpelijk te brengen. We proberen duidelijk te schrijven en niet te uitgebreid. U kunt aan deze nieuwsbrief daarom geen rechten ontlenen. De teksten zouden anders te ingewikkeld en te lang worden door allerlei juridische termen en uitzonderingen. Na het verschijnen van de krant kunnen er dingen veranderen. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van Ymere.   

AVG
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij u deze nieuwsbrief niet zomaar toesturen. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Vorig jaar hebben we alle huurders een e-mail of postkaart gestuurd met de vraag of zij de online huurderskrant in het vervolg willen ontvangen. Nieuwe huurders vragen we bij het tekenen van het huurcontract of ze de Ymere ontmoet willen ontvangen.

We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens
Ymere verzamelt persoonlijke gegevens van huurders, zoals de naam, adres, e-mailadres en geboortedatum. We noteren deze gegevens bij het afsluiten van een huurcontract. Als verhuurder hebben we die persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen doen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over zaken die voor u als huurder van belang zijn.

We houden ons vanaf 25 mei 2018 aan de eisen van de AVG. Dit betekent dat wij niet zomaar informatie met andere partijen kunnen delen. Andersom betekent dit ook dat u als huurder gegevens van onze medewerkers niet zomaar openbaar mag delen, dus ook niet op social media.

Zie hier de privacyverklaring van Ymere